Saturday, May 28, 2011

Nyengo za muchaka muchitumbuka na chisenga

Nyengo za muchaka muchitumbuka na chisenga

Nyengo za Muchaka-Seasons of the Year

1.0 Maiza……………………Summer
2.0 Chihanya…………………Autumn
3.0 Chifuku ………………….Spring
4.0 Chandu…………………...Winter

No comments:

Post a Comment