Saturday, May 28, 2011

MYEZI NAMADAZI MUCHITUMBUKA NA CHISENGA – NA –ENGLISH MU GOOGLE
MONTHS AND DAYS IN TUMBUKA AND SENGA IN GOOGLE

ENGLISH – MUCHITUMBUKA NA CHISENGA
January - Janulanjala
February - Muswela
March - Mukhuto
April - Masika
May - Vuna
June - Mphepo
July - Fuvumphepo
August - Mpupulu
September - Lupya
October - Thukila
November - Zimyalupya
December - Vula


MADAZI, MAZUŴA MU SABATA

Monday - Mande
Tuesday - Chiŵili
Wednesday - Chitatu
Thursday - Chinayi
Friday - Chinkhonde panji Chisanu
Saturday - Chisulo
Sunday - Sabata

No comments:

Post a Comment